1.
Phan TDC, Grégory R, Nguyễn NV. TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT BỘ CÂU HỎI NGẮN VQ11 Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5336