1.
Trần AT, Trần TH, Nguyễn TH, Lê VT, Lê TK, Phạm Đức V. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5492