1.
Trần T, Phạm TQ, Nguyễn VH. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5495