1.
Ngô QD, Ngô XQ, Phạm VB, Lê VQ. PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5498