1.
Nguyễn LTT, Doãn VA. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HAI THẤT CHO BỆNH LÝ GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THEO TẮC NGHẼN ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5501