1.
Nguyễn XK, Nguyễn VC, Nguyễn VC. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM LEPTOSPIRA TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 1 Tháng Mười 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5502