1.
Hoàng Đình Âu, Mai TC. ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY XOANG TRONG BILAN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG TRÁN. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5505