1.
Đỗ HA. THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỨC TĂNG CÂN TRONG THAI KỲ CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TẠI HÀ NỘI NĂM 2020. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5522