1.
Lê TT, Nguyễn TMC, Nguyễn TTH, Nguyễn TK, Trần THH. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN LỐI SỐNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 1 Tháng Mười 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5527