1.
Nguyễn TB, Trần TN. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 2 Tháng Ba 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5530