1.
Vũ TTA, Lê VT. QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5548