1.
Vũ HT, Trần T, Lê VT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ DẠ DÀY TẾ BÀO NHẪN. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 23 Tháng Chín 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5552