1.
Nguyễn LTT, Mai Đình D. BẤT THƯỜNG TRỞ VỀ TĨNH MẠCH PHỔI HOÀN TOÀN THỂ TRÊN TIM CÓ TẮC NGHẼN: KẾT QUẢ TRUNG HẠN PHẪU THUẬT CHUYỂN CÁC TĨNH MẠCH PHỔI VỀ NHĨ TRÁI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5553