1.
Nguyễn XK, Nguyễn VB. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CÁC TRẠM Y TẾ KHU VỰC TÂY NGUYÊN. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 23 Tháng Chín 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5555