1.
Nguyễn TNY, Nguyễn XB, Mạc Đăng T, Lê TH, Nguyễn TMT, Phương TH, Lê Đào MT, Nguyễn D Ánh. TÂM LÝ CỦA THAI PHỤ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 1 Tháng Mười 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5557