1.
Trưởng QS, Vũ NL, Dương MC, Phạm TVD. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6559