1.
Trần TL, Cao THH, Phạm TTH. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6568