1.
Phạm TN, Giang THN, Lê TKD, Bế HT, Lê KV. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6569