1.
Lương HG, Đoàn TT. CĂN NGUYÊN GÂY NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MIỄN DỊCH HỌC, VI RÚT HỌC Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS THẤT BẠI VỚI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ARV BẬC 1. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6570