1.
Trần MB, Hà QH, Bùi VD, Nguyễn TLG, Nguyễn QQ, Hoàng TPN, Nguyễn Đoàn D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6572