1.
Nguyễn TN, Ngọc Toàn, Trần VD, Nguyễn QT. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6573