1.
Nguyễn HC, Bùi TTS, Nguyễn TTH, Đỗ VC, Phạm NS. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊNH DANH VI SINH VẬT GÂY BỆNH VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6574