1.
Đỗ T Đạt, Đặng HH, Nguyễn TD. NỒNG ĐỘ AMH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO NUÔI CÓ BẢO TỒN TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 24 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6575