1.
Hoàng TNV, Nguyễn Đỗ HN, Trần TNV, Nguyễn PHN, Trần VK, Nguyễn TTT. PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 24 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6577