1.
Đỗ Đức T, Đào VH. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG LIÊN QUAN VỚI TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6578