1.
Võ TT, Đặng PVT, Nguyễn T Đức, Võ TP. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6579