1.
Nguyễn THH, Cấn VM, Bùi KC. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ BẠCH CẦU VÀ NỒNG ĐỘ IL-6 SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP TẾ BÀO CAR-T PHỐI HỢP VỚI KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG ỨC CHẾ PD-1 TRÊN THỰC NGHIỆM. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6582