1.
Nguyễn TL, Nguyễn MP. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 . VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 2 Tháng Ba 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6583