1.
Võ TL, Vương MN, Lê T. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6590