1.
Nguyễn Đức V, Võ MT. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ESD TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN SỚM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI TÂY NGUYÊN. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6591