1.
Trương NK, Kim NKV, Ngô AT, Trần TKN. NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6593