1.
Vũ TNH, Hồ MN, Nguyễn QA, Phạm QT. THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6598