1.
Đặng TB, Thân MH, Nguyễn HT, Trần NN, Bùi VS, Nguyễn KT, Đoàn QH. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19). VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6602