1.
Nguyễn TH, Nguyễn Đức L, Đào KH. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CÓ LÀM THỦNG MÀNG CỨNG CHỦ ĐỘNG (DPE). VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7114