1.
Đỗ TH, Nguyễn QQ, Lê TH, Hà TPD, Nguyễn THN, Lê THG, Lại TTH, Tô LP, Vũ ML, Đoàn VN, Nguyễn THG. NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7134