1.
Trần TH, Nguyễn TT, Chử MT. KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7141