1.
Nguyễn Đình L, Nguyễn TT, Nguyễn Q, Phạm QK. TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 6 Tháng Chạp 2023];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7146