1.
Nguyễn VT, Tống XT. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7162