1.
Trần VL, Nguyễn NT, Nguyễn TTH. MỐI LIÊN QUAN GIỮA GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON CÓ TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7165