1.
Đỗ TH, Nguyễn QQ, Nguyễn HD, Nguyễn NQ, Nguyễn TH, Nguyễn TH, Đỗ TT, Lê TH, Mai TMA, Hoàng TL, Nguyễn TL, Nguyễn HL. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7170