1.
Trần Đức L, Lê TTH, Nguyễn VD, Đoàn TH, Nguyễn VT. ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7172