1.
Phạm VD, Kim VV, Hoàng A. ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8333