1.
Vũ TH, Nguyễn TT, Trịnh LH, Nguyễn TL, Lương TLA, Hồ TKT. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 26 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8336