1.
Đinh PH, Nguyễn TKL. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 12 Tháng Bảy 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8343