1.
Vũ TH, Trần HT, Nguyễn AT, Đặng TD, Nguyễn T, Lê TL, Nguyễn T Đạt. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8350