1.
Nguyễn TH, Mai QT, Đỗ VH. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 20 Tháng Sáu 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8354