1.
Nguyễn T Đào, Ngô GM, Trần N Ánh. GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 27 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8358