1.
Nguyễn NT, Trần HT, Hà TH. TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8359