1.
Nguyễn TTH, Đỗ T Đạt, Phan THT. KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8366