1.
Ngô TA, Nguyễn QH, Đào HH, Nguyễn T Đông, Trần QT, Hoàng AT, Hà HN, Đặng CH, Hà Đức L. PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP. VMJ [Internet]. 20 Tháng Hai 2024 [cited 16 Tháng Tư 2024];535(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8471